MinhTai TV là fan các kiểu tóc tuyệt vời của David Beckham! Đây là một trong những mục yêu thích hàng đầu của chúng từ các chiến dịch H & M. Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến kiểu tóc Undercut này, và nó thực sự là một trong những kiểu tóc được xem nhiều nhất trên kênh Youtube . Cuộn xuống để xem video, và xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn đã muốn kiểu tóc này

Sản phẩm được sử dụng để tạo kiểu tóc Undercut này :

  1.  By Vilain SIDEKICK
  2.  Wax BY VILAIN GOLD DIGGER

Hanz De Fuko Quicksand

  1. undercut
  2.  
  3. Xem một trong những video của  với  kiểu tóc David Beckham
  4. https://www.youtube.com/watch?v=kHc1NMuOgdM&feature=youtu.be
     
  5.  

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được công khai. * là trường bắt buộc bạn phải điền.

Sản phẩm nổi bật

Minh Tài
Minh Tài
Minh Tài0961 83 88 33
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 20961838833
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 3
Hỗ trợ 30961838833
Hỗ trợ 4
Hỗ trợ 4
Hỗ trợ 40961838833
Lên đầu trang